PROJEKT PREHRANA ZA PRIHODNOST

Cilj pilotnega projekta Prehrana za prihodnost je zagotoviti kakovostno hrano za najranljivejšo skupino – to je otroke v vrtcih. Afera »Poljsko meso« in spoznanje, da so največji kupci nizko cenovnih proizvodov, prav  bolnišnice, šole, vrtci in drugi javni varstveni zavodi.

Zavedamo se, da zaposleni v javnih ustanovah želijo za svoje varovance najboljše, vendar pa jih pri nabavi kvalitetnejše hrane omejuje sistem javnega naročanja in pomanjkanje finančnih sredstev.

Zato smo se odločili, da na tem področju spodbudimo javno razpravo s področja hrane, bivanja in zdravja. Ob tej priliki pa vabimo vse zainteresirane k sodelovanju in podpori pilotnega projekta Prehrana za prihodnost. Z zbranimi donacijami bomo tako zagotovili dodatna sredstva za nabavo visoko kakovostne, ekosistemske ali vsaj ekološko pridelane hrane za naše otroke v vrtcih.

Naša želja je, da bi zdravo in kakovostno hrano lahko jedli vsi otroci v vseh slovenskih vrtcih. Žal smo v pilotnem projektu lahko povabili k sodelovanju le določeno število vrtcev. V projekt so vključeni večinoma vrtci iz Maribora, ki skupaj z nami omogočajo otrokom ekološko pridelano hrano.

Projekt smo pričeli v letu 2018 in bo potekal 5 let. Da bi pridobili potrebne podatke za nadgradnjo projekta, smo v prvi fazi povabili k sodelovanje 4 vrtce.

V letu 2019 je plan razširiti dobavo zelenjave v vse mariborske vrtce in nekaj šol.

Zastavljeni cilj bomo lahko dosegli tudi s pomočjo donacij. Z zbranimi sredstvi bomo ravnateljem in ravnateljicam omogočili, da se bodo lažje odločili za sodelovanje v projektu. Pridelana zelenjava na človeku in naravi prijazen način ima višjo ceno, zagotovo pa ima veliko večji pozitiven učinek na zdravje in počutje otrok in odraslih.

V letošnjem letu bomo veliko pozornosti namenili tudi informiranju in ozaveščanju različnih skupin, od otrok, njihovih staršev, zaposlenih v vrtcih … Naša želja je, da bi vse več ljudi spoznalo, da lahko vsak pripomore k ohranjanju narave.

Da bi otroci jedli resnično kvalitetno hrano, želimo v naslednjem letu nadgraditi našo ponudbo zelenjave tudi s sadjem in mesom. Ker želimo vstopiti v sistem javnih naročil za dobavo hrane, bomo v naslednjem letu velik del pozornosti namenili tudi pripravi na javna naročila. Seveda področja ozaveščanja ne bomo zanemarili, še več … trudili se bomo, da informacije o našem delu in namenu dosežejo celo Slovenijo.

Še vedno pa bomo veseli tudi vaše donacije, da bomo lažje dosegli naš cilj.

Četrto leto je naš cilj izkoristiti možnost naročil izven javnega naročanja.

Vrtci in šole bi tako lahko nabavili ekosistemsko pridelano hrano za 20 % vse naročene hrane. Želimo si, da bi v tem letu naš projekt imel že široko podporo širom Slovenije ter skupaj z nami pozitivno vplival na spremembe pri naročanju hrane v javnih institucijah.

V petem letu želimo, da je prehrana v vrtcih sestavljena vsaj iz 60% hrane, pridelane na ekosistemski ali ekološki način.

S podporo ozaveščene javnosti želimo pri odločevalcih doseči spremembo, da se za nabavo kakovostne hrane v javnih zavodih nameni več sredstev. S tem bomo pozitivno vplivali ne samo na razvoj naših otrok, temveč tudi na zmanjšanje onesnaževanja kmetijske zemlje, podtalnice, pitne vode …

Želim podpreti projekt z donacijo

Donacija bo namenjena izključno za sofinanciranje projekta Prehrana za prihodnost.

[wdgk_donation]