Fritz Matzinger

Fritz Matzinger

Arhitekturni Biro Matzinger

Arhitekt celostno obravnava bivanje človeka v prostoru, v skupnosti in v odnosu do okolja in narave. Je močan kritik arhitekture, ki ljudi med seboj ločuje. Leta 1974 je razvil koncept  t.i. komunikativnega bivanja s skupnim atrijem. V Avstriji in Nemčiji je realiziral 38 projektov. Njegovo vodilo je, da naj bivanjski prostori delujejo v dobrobit skupnosti, ki v njih živi. Za svoje rešitve je prejel številne arhitekturne nagrade po vsem svetu, nazadnje “Energy Globe Austria” v kategoriji Zemlja za projekt “Mayr in the Wim Garsten”.